רוצה לקרוא עוד?

שתי רק מים
מאת מיכל גרשוביץ
עם בואו של הקיץ והחום הגדול, עולה סכנת ההתיבשות
למצוא בקלות